BÅTOPPLAG

2016-04-29 10.51.50

Fra 1. september kan båter settes i vinteropplag på oppsplassene. Ta kontakt med transportøren

Kristen Flaa (915 63 655)

eller

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/smabathavn/

Båteierne er selv ansvarlig for at båtene er forsvarlig avstivet på opplagsplassene. Det anbefales at båtene avstives med bukker på treben eller ligger i krybbe.

Opplagsplassene må være ryddet og båtene fjernet innen 10. juni. Opplagsplassene ryddes av den enklelte båteier og alle rester etter båtpuss fjernes innen 10. juni. Dette gjelder også mindre opplagsbukker og øvrig flyttbart utstyr.

NB! Krybber og hengere må fjernes fra opplagsplassen etter uttak av båt.